استفاده کردن انتقال مسئولان پرسپولیس روز گذشته

استفاده کردن: انتقال مسئولان پرسپولیس روز گذشته پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

بعضی کانون‌های قدرت جهت عدم موفقیت دولت نقشه می‌کشند/ باید با ملت آمریکا وارد مذاکره شویم ، غرویان

یک استاد حوزه گفت:‌ متاسفانه در کشور زد و بندهایی وجود دارد که با ایجاد مانع بر سر راه دولت مانع به آخر رسیدن برنامه می‌شوند.  غرویان: بع..

ادامه مطلب

توافق پیونگ‌یانگ و سئول جهت مذاکره در عنوان نظامی

پیونگ‌یانگ و سئول توافق کردند که در تاریخ 14 ژوئن راجع به مباحث نظامی، مذاکره کنند. توافق پیونگ یانگ و سئول جهت مذاکره در عنوان نظامی عب..

ادامه مطلب