استفاده کردن انتقال مسئولان پرسپولیس روز گذشته

استفاده کردن: انتقال مسئولان پرسپولیس روز گذشته پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس) + ازدواج شهردار مکزیک با یک «کروکودیل» (

به گزارش تسنیم؛ شهردار یکی از شهرهای مکزیک طبق یک رسم قدیمی و نمادین با یک کروکودیل ازدواج کرد تا رزق و روزی ماهیگیران و مردم شهرش زیاد کردن یابد.

عکس) + ازدواج شهردار مکزیک با یک «کروکودیل» (

ازدواج شهردار مکزیک با یک «کروکودیل» (+عکس)

عبارات مهم : زندگی

شهردار یکی از شهرهای مکزیک طبق یک رسم قدیمی با یک کروکودیل ازدواج کرد.

به گزارش تسنیم؛ شهردار یکی از شهرهای مکزیک طبق یک رسم قدیمی و نمادین با یک کروکودیل ازدواج کرد تا رزق و روزی ماهیگیران و مردم شهرش زیاد کردن یابد.

این رسم ریشه در ضرورت همبستگی انسان و محیط زیست جهت زندگی بهتر دارد.

عکس) + ازدواج شهردار مکزیک با یک «کروکودیل» (

واژه های کلیدی: زندگی | مکزیک | شهردار | ازدواج | شهرهای | کروکودیل | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs