استفاده کردن انتقال مسئولان پرسپولیس روز گذشته

استفاده کردن: انتقال مسئولان پرسپولیس روز گذشته پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار بین الملل این زن آرزوهای اردوغان را بر باد می‌دهد!؟

در حاشیه اختلاف در اتحادیه اروپا راجع به لزوم توقف و یا استمرار مذاکرات عضویت ترکیه، تسنیم این کاریکاتور را منتشر کرد.

این زن آرزوهای اردوغان را بر باد می‌دهد!؟

این زن آرزوهای اردوغان را بر باد می دهد!؟

عبارات مهم : ترکیه

در حاشیه اختلاف در اتحادیه اروپا راجع به لزوم توقف و یا استمرار مذاکرات عضویت ترکیه، تسنیم این کاریکاتور را منتشر کرد.

این زن آرزوهای اردوغان را بر باد می‌دهد!؟

واژه های کلیدی: ترکیه | اردوغان | مذاکرات | کاریکاتور | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs