استفاده کردن انتقال مسئولان پرسپولیس روز گذشته

استفاده کردن: انتقال مسئولان پرسپولیس روز گذشته پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سقف پرداخت زیاد از ۱۰ هزار میلیارد ریال نشود ، پرداخت تسهیلات تازه به انبوه‌سازان جهت نوسازی بافت‌های فرسوده

بانک مرکزی دستور ارائه تسهیلات تازه به انبوه‌سازان را با توجه به اولویت نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری به بانک مسکن در حالی ابلاغ کرد که در آن تاکید شده است تسهی

سقف پرداخت زیاد از ۱۰ هزار میلیارد ریال نشود ، پرداخت تسهیلات تازه به انبوه‌سازان جهت نوسازی بافت‌های فرسوده

پرداخت تسهیلات تازه به انبوه سازان جهت نوسازی بافت های فرسوده/سقف پرداخت زیاد از ۱۰ هزار میلیارد ریال نشود

عبارات مهم : صندوق

بانک مرکزی دستور ارائه تسهیلات تازه به انبوه سازان را با توجه به اولویت نوسازی بافت های ناکارآمد شهری به بانک مسکن در حالی ابلاغ کرد که در آن تاکید شده است تسهیلات ساخت مسکن با رعایت سقف حداکثر ۱۰ هزار میلیارد ریال صورت گیرد.

به گزارش فارس، پیرو هماهنگی های به عمل آمده و با توجه به اولویت وزارت راه و شهرسازی در نوسازی بافت های ناکارآمد شهری، با تأکید بر حضور انبوه سازان، طی حکمی تسهیلات جدیدی از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ شد.

سقف پرداخت زیاد از ۱۰ هزار میلیارد ریال نشود ، پرداخت تسهیلات تازه به انبوه‌سازان جهت نوسازی بافت‌های فرسوده

بر این اساس بانک مسکن با استفاده از تسهیلات صندوق بعد انداز مسکن یکم با رعایت سقف حداکثر 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن به انبوه سازان صرفا در بافت های ناکارآمد شهری واگذار می نماید.

در همین رابطه محمدسعید ایزدی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری کشور عزیزمان ایران گفت: با هماهنگی های به عمل آمده و با توجه به اولویت وزارت راه و شهرسازی در نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی در تاریخ چهاردهم تیرماه با اعطای تسهیلات تازه به این منظور موافقت کرد.

بانک مرکزی دستور ارائه تسهیلات تازه به انبوه‌سازان را با توجه به اولویت نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری به بانک مسکن در حالی ابلاغ کرد که در آن تاکید شده است تسهی

وی افزود: بر این اساس، بانک مسکن با استفاده از تسهیلات صندوق بعد انداز مسکن یکم و با رعایت سقف حداکثر 10 هزار میلیارد ریال به انبوه سازان صرفا جهت نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری تسهیلات ساخت مسکن واگذار می کند.

به گفته ایزدی، اعطای این تسهیلات منوط به سپرده گذاری انبوه سازان در صندوق بعد انداز مسکن یکم طبق ضوابط و مقررات موجود و لزوم فروش اقساطی تسهیلات موصوف بعد از ساخت مسکن به افراد، با رعایت سقف حداکثر 10 هزار میلیارد ریال ایجاد تعهد جهت صندوق است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: بانک مسکن موظف است عملکرد 6 ماهه در این خصوص را به بانک مرکزی منعکس کند.

سقف پرداخت زیاد از ۱۰ هزار میلیارد ریال نشود ، پرداخت تسهیلات تازه به انبوه‌سازان جهت نوسازی بافت‌های فرسوده

متن حکم ابلاغ شده است به بانک مسکن به شرح زیر است:

حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری مورخ 1396/4/14 این بانک مقرر شد: با امکان استفاده از تسهیلات صندوق بعد انداز یکم جهت اعطای تسهیلات ساخت مسکن صرفا در بافت های فرسوده به انبوه سازان، مشروط به سپرده گذاری انبوه سازان در صندوق طبق ضوابط و مقررات موجود و لزوم فروش اقساطی تسهیلات موصوف بعد از ساخت مسکن به افراد، با رعایت سقف حداکثر 10 هزار میلیارد ریال ایجاد تعهد جهت صندوق و قابل اعطاء به انبوه سازان در بافت های فرسوده شهری (حداکثر تسهیلات اعطایی به انبوه سازان نباید از سقف 10 هزار میلیارد ریال زیاد کردن یابد) موافقت به عمل آمد.

بانک مرکزی دستور ارائه تسهیلات تازه به انبوه‌سازان را با توجه به اولویت نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری به بانک مسکن در حالی ابلاغ کرد که در آن تاکید شده است تسهی

براین اساس خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردیده و عملکرد 6 ماهه در این خصوص به این بانک منعکس شود.

واژه های کلیدی: صندوق | تسهیلات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs