استفاده کردن انتقال مسئولان پرسپولیس روز گذشته

استفاده کردن: انتقال مسئولان پرسپولیس روز گذشته پرسپولیس اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی 24 امشب یک ساعت به عقب کشیده می‌شود

به گزارش فارس، بر اساس قانون عوض کردن ساعت رسمی کشور مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت 24 سی ام شهریور یک ساعت به عقب برگردانده می شود.

24 امشب یک ساعت به عقب کشیده می‌شود

24 امشب یک ساعت به عقب کشیده می شود

عبارات مهم : قانون

ساعت رسمی کشور در ساعت 24 امشب یک ساعت به عقب برگردانده می شود.

به گزارش فارس، بر اساس قانون عوض کردن ساعت رسمی کشور مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت 24 سی ام شهریور یک ساعت به عقب برگردانده می شود.

24 امشب یک ساعت به عقب کشیده می‌شود

ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت 24 روز سی ام شهریور به حال سابق برگردانده می شود.

واژه های کلیدی: قانون | اول فروردین | مجلس شورای اسلامی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs